Wat staat er in een bedrijfsrapport?

Handig om vooraf te weten: Wat is een bedrijfsrapport?

Elk bedrijf heeft andere wensen en kenmerken die belangrijk zijn voor hun specifieke situatie. Een kredietrapport is dan ook opgebouwd uit verschillende onderdelen. 

In het Graydon bedrijfsrapport vind je op de eerste pagina een samenvatting van alle belangrijke kenmerken van het bedrijf én de eindconclusie over de kredietwaardigheid. Je kunt deze overzichtspagina zien als een dashboard van de belangrijkste gegevens. Het Graydon dashboard bestaat uit de onderdelen A tot en met E. 

In de daarop volgende pagina’s van het kredietrapport gaat de informatie de diepte in. Je vindt op deze pagina’s de achterliggende gegevens en cijfers die tot de eindconclusie hebben geleid voor de onderdelen A tot en met E.

Algemene gegevens

In dit deel van het dashboard staan alle belangrijke algemene bedrijfsgegevens, zoals:

 • KvK-nummer
 • Vestigingen: start en einddatum en vestigingsadres
 • Personeelsklasse omvang en aantal medewerkers
 • Oprichtingsdatum en de rechtsvorm
 • Sector en activiteit (SBI code) 

Het is belangrijk te weten of het bedrijf überhaupt bestaat, maar deze algemene gegevens zijn ook belangrijk voor de identificatie van een onderneming. Stel, het bedrijf is onderdeel van een concern. Dan wil je de gegevens van de juiste entiteit. De ene BV binnen het concern kan immers gezonder zijn dan de andere. Ook voor de facturatie is het belangrijk te weten welke gegevens gebruikt moeten worden. Nog steeds is het niet op orde hebben van het eigen facturatieproces een van de redenen waarom facturen te laat worden betaald. 

Financiële module

In de financiële module op het dashboard vind je een samenvatting van belangrijke financiële zaken die verderop in het rapport gedetailleerd worden toegelicht: 

 • Betaalgedrag: Jaarlijks verwerken we zo'n 21 miljoen betaalervaringen, op basis waarvan we bedrijven een cijfer voor hun betaalgedrag van de laatste 12 maanden geven. Als de gegevens aanwezig zijn, kun je verderop in het rapport zien hoeveel waarderingen er zijn geweest.

 • Aansprakelijkheid: Als een BV onder een concern valt, kan het zijn dat een andere BV een aansprakelijkheidsovereenkomst heeft getekend. Die BV stelt zich dan aansprakelijk voor alle schulden. De waardering van deze partij telt mee in de kredietwaardigheidsbeoordeling. Als voor aansprakelijkheid is getekend, staat dit samen met de entiteitsnaam in onderdeel B. 

Relaties

In dit onderdeel zie je wie de bedrijfsleiding is, of er moeder- of dochterbedrijven zijn en/of de bedrijfsleiding of de BV’s betrokken zijn (geweest) bij faillissementen of schuldsanering. Bij twijfel over het bedrijf kun je in het rapport klikken op ‘Xseptions’ om het bedrijf verder te screenen op ‘uitzonderlijkheden’, zoals faillissementen bij hetzelfde adres, vermelding op sanctielijsten, negatieve publiciteit en betrokkenheid bij politieke partijen. Voor bedrijven die aan de WWFT moeten voldoen, bieden wij UBO-onderzoek aan. Bedrijven en personen worden daarmee verder gescreend op basis van WWFT-voorschriften. 

Jaarrekening

Als een bedrijf verplicht is een jaarrekening te deponeren, worden op de eerste pagina van het kredietrapport alle belangrijke gegevens getoond (als deze beschikbaar zijn):

 • Kerncijfers, zoals het werkkapitaal, eigen vermogen en het totale vermogen
 • Financiële ratio’s, zoals de current ratio
 • Verderop in het rapport wordt de volledige balans getoond. 

Kans op wanbetaling

Hier vind je de conclusies uit alle eerdere informatie (dus een optelsom van alle informatie uit A tot en met D) en extra markt- en bedrijfskenmerken die mee worden genomen in het scoremodel. Meer daarover lees je verderop in deze wiki. 

Deze module bestaat uit:

 • Kredietadvies: Tot welk bedrag is het verantwoord met het bedrijf zaken te doen? Voor deze beoordeling wordt aan de hand van een geautomatiseerd scoremodel gekeken naar alle verschillende factoren, waarbij zaken meespelen zoals de liquiditeit van het bedrijf en het betaalgedrag in de afgelopen maanden. 

 • Graydon score: Dit zegt iets over de kans op een faillissement in de komende 12 maanden, wat wordt uitgedrukt in de kans op wanbetaling. Deze score is gebaseerd op alle bekende data en kenmerken van het bedrijf en op wat we zelf weten over de branche. Als het bedrijf er bijvoorbeeld goed voor staat, terwijl de branche een negatieve ontwikkeling laat zien, heeft dit alsnog invloed op de Graydon score.

 • Credit Flag: Dit is een simpele vertaling van het kredietadvies en de Graydon score. Rood: hoog risico. Oranje: redelijk risico. Groen: laag risico.

Verderop in het kredietrapport worden alle onderdelen verder in detail uitgewerkt. Dit kan relevant zijn voor een verdere toelichting of voor een beter beeld van bijvoorbeeld de markt, hoe het bedrijf presteert ten opzichte van de markt en de historische ontwikkeling van het bedrijf.

Bekijk een voorbeeldrapport