Wat is een bedrijfsrapport?

Bekijk een voorbeeldrapport

Een bedrijfsrapport (ook bedrijfsinformatierapport, kredietrapport of kredietinformatierapport genoemd) is een rapport dat op basis van verschillende bronnen en analyses inzicht geeft in de kredietwaardigheid van een bedrijf.

Met de informatie uit een kredietrapport kan een aanvrager beslissen wat het risico van een (nieuwe) klant is, of hij zaken wil doen met deze klant en welke voorwaarden daarbij passen. 

Een uitgebreid kredietrapport geeft een inschatting van zowel de huidige als de toekomstige financiële situatie van een bedrijf. Naast financiële gegevens worden ook andere zaken beschreven die van invloed kunnen zijn op de waarde en het risicoprofiel van een bedrijf, zoals:

  • de concernstructuur
  • negatieve berichten in de media
  • de ontwikkeling van het bedrijf en hoe het bedrijf presteert ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen (zogenaamde ‘benchmarks’)

Bekijk een voorbeeldrapport